Vervoer van Carbon Black Olie en Vloeibare Zwavel

De hoofd activiteiten van ZwaansDelta Barging bestaan uit twee specialismen:

  • Het vervoer over de binnenwateren van carbon black olie en aanverwante producten zoals cracked destilate, pyrolyse olie e.a. Hiervoor beschikken wij over moderne dubbelwandige tankers die dedicated worden ingezet.
  • Het vervoer over de binnenwateren van vloeibare zwavel dat eveneens “dedicated” wordt uitgevoerd met dubbelwandige tankers.

 

IMG_214851Vervoer van Carbon black olie

Carbon black olie (of: "roet"olie) is de verzamelnaam of aanduiding voor een groep producten die zich onderscheiden en onderling verschillen door specifieke productie processen en toepassingen. Alle producten moeten onder een temperatuur tussen de 55°C - 70ºC vervoerd worden afhankelijk van het type product en de wens van de opdrachtgever. ZwaansDelta Barging beschikt over 4 dubbelwandige schepen die carbon black olie vervoeren in opdracht van de oliemaatschappijen en petrochemische industrie.

Vervoer van stookolie en andere zwarte producten

Met onze eigen- en charterschepen vervoeren wij stookolie en ander zwart product zowel in het ARA gebied (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) als over de Rijn van en naar Duitsland en Zwitserland. Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere de grote oliemaatschappijen en onafhankelijke handelaren.

Vervoer van vloeibare zwavel

Nadat in 1967 de eerste dubbelwandige tanker voor het vervoer van vloeibare zwavel werd gebouwd, werd in de jaren daarna de vloot voor het dedicated vervoer van dit product successievelijk uitgebreid. Door voortschrijdend technisch inzicht en hogere kwaliteitseisen zijn de twee oudste tankers vervangen en heeft dit inmiddels geresulteerd in de huidige vloot van 6 moderne binnentankvaart schepen. Deze zijn alle gebouwd en uitgerust volgens de meest geavanceerde eisen voor het vervoer van vloeibare zwavel dat onder een temperatuur van ca. 135ºC plaatsvindt. Transporten worden 7 dagen per week uitgevoerd in Nederland, België en Duitsland op basis van langlopende contracten waardoor continuïteit en vervoerszekerheid jegens onze opdrachtgevers wordt gegarandeerd.

Specialist

"Als betrouwbare specialist met een moderne vloot voor binnenvaartvervoer van Carbon Black Olie en Vloeibare Zwavel mag ZwaansDelta enkele van 's werelds grootste olie- en petrochemische bedrijven tot haar opdrachtgevers rekenen."

IMG_2096

Bevrachtings-, agentuur- en ondersteunende diensten

Aangezien ZwaansDelta sedert vele jaren aanzienlijke volumes zowel op langjarige contractuele basis als op spot basis vervoert, worden naast de inzet van eigen schepen ook regelmatig schepen van derden voor kortere en langere periodes ingehuurd.

De jarenlange samenwerking met vele varende (particulieren) ondernemers blijft dan ook niet alleen beperkt tot bevrachtingsactiviteiten. Desgewenst verzorgen wij een groot aantal aanvullende en ondersteunende diensten waardoor veel tijd en zorg voor particulieren ondernemers bespaard worden. Door de intensieve contacten met havendiensten en laad-en losplaatsen wordt voor derden de afhandeling van havengelden op zorgvuldige wijze uitgevoerd.

Op administratief gebied verzorgen wij op transparante wijze de financiële administratie variërend van de (credit) facturatie per reis tot en met de volledige boekhouding en jaarrekening van de particuliere ondernemingen. In geval van investeringen en andere financiële vraagstukken adviseren wij derden bij de voorbereiding en onderhandelingen.

Tenslotte is onze vlootmanager permanent beschikbaar om de door ons ingehuurde schepen op het gebied van techniek, veiligheid en kwaliteit te begeleiden. Dit betreft onder andere de implementatie van ons kwaliteitssysteem, advisering en ondersteuning van reparatiewerkzaamheden, het opstellen van onderhoud- en groot survey planning, opleiding en training van vlootpersoneel en het uitvoeren van audits aan boord waardoor niet alleen de  desbetreffende ondernemer zijn bedrijfszekerheid vergroot maar tevens zoveel mogelijk voldaan wordt aan de normen van onze opdrachtgevers.

TOP